Döküman No
MRLAB.TL. 0037
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan mikrosantrifüj cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Sigma marka ve D-37520 model mikrosantrifüj ile parçacıkları çözelti ve süspansiyonlardan ayırma işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Mikrosantrifüj cihazının fişi prize takılır.

 • Arka paneldeki güç düğmesinden cihaz açılır.

 • ‘’Select’’ tuşuna basılarak istenilen devir ve zaman belirlenir.

 • Numuneler karşılıklı ve ağırlıkları eşit olacak şekilde cihaza yerleştirilir.

 • Cihazın iç ve dış kapağı kapatılıp ‘’start’’ tuşuna basılarak işlem başlatılır.

 • İşlem bitince ‘’kapak açma’’ düğmesine basılarak numuneler cihazdan çıkarılır.

 • Arka paneldeki güç düğmesinden cihaz kapatılıp, fişten çıkarılır.