Doküman No
MRLAB.TL. 0037
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm laboratuvar personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Mikrosantrifüj cihazının fişi prize takılır.
  2. Arka paneldeki güç düğmesinden cihaz açılır.
  3. ‘’Select’’ tuşuna basılarak istenilen devir ve zaman belirlenir.
  4. Numuneler karşılıklı ve ağırlıkları eşit olacak şekilde cihaza yerleştirilir.
  5. Cihazın iç ve dış kapağı kapatılıp ‘’start’’ tuşuna basılarak işlem başlatılır.
  6. İşlem bitince ‘’kapak açma’’ düğmesine basılarak numuneler cihazdan çıkarılır.
  7. Arka paneldeki güç düğmesinden cihaz kapatılıp, fişten çıkarılır.