Döküman No
MRLAB.TL. 0010
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan etüv cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Binder marka ED115 model etüv cihazı ile maddelerin nem alma ve kurutma işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

  1. Etüv Cihazının Kullanılması

 

     • Cihazın üzerinde bulunan  “Ô” butonun basılı tutarak cihaz açılır.

     • Cihazın üzerinde bulunan  “X/W” butonun basılı tutarak cihaz sıcaklık ayar moduna getirilir.

     • Cihazın üzerinde bulunan  “^” ve “¡” butonlarına basarak cihaz istenilen sıcaklık değerine ayarlanır.

     • Cihazın açma kapağını aşağı indirilerek kapak açılır.

     • Cihazın içinde bulunan raflara malzeme yerleştirilir ve kapak kapatılır.

     • Kurutma işlemi bitmiş malzeme tekrar kapak açılarak içeriden alınır ve tekrar kapak kapatılır.

     • Cihaz işlem bitiminde üzerinde bulunan “Ô” butonun basılı tutarak cihaz kapatılır.