Döküman No
MRLAB.TL. 0040
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan HPLC cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Thermo Finnigan marka HPLC cihazı ile yapılacak analiz işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Cihaz analiz sorumlusu.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Analiz sırasında kullanılacak olan mobil fazlar kontrol edilir.

 • Bilgisayar, otoörnekleyici, pompa, kolon fırını ve dedektör ‘’On/Off’’  düğmesine basılarak açılır.

 • Bilgisayardan ‘’chromquest’’ programı açılır.

 • Programdan analiz için ilgili metot açılır.

 • Analize başlamadan önce kullanılacak mobil fazı degaz etmek için pompanın vanası açılır ve degaz işlemi yapılır.

 • Sıcaklık ve basınç gibi metot parametreleri dengeye ulaştıktan sonra otoörnekleyici içerisine numuneler yerleştirilerek analiz başlatılır.

 • Analiz sırasında elde edilen pik alanları ilgili standartın pik alanlarıyla oluşturulan kalibrasyon eğrisi çizilerek sonuçlar değerlendirilir.

 • Analiz sonunda kolon yıkama çözeltisi ile en az 15 dakika yıkanıp, akış kapatılır.

 • Bilgisayar ve HPLC sisteminin tüm modülleri ‘’On/Off’’ düğmesine basılarak kapatılır.