Doküman No
MRLAB.TL. 0040
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından cihaz analiz sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Analiz sırasında kullanılacak olan mobil fazlar kontrol edilir.
  2. Bilgisayar, otoörnekleyici, pompa, kolon fırını ve dedektör ‘’On/Off’’  düğmesine basılarak açılır.
  3. Bilgisayardan ‘’chromquest’’ programı açılır.
  4. Programdan analiz için ilgili metot açılır.
  5. Analize başlamadan önce kullanılacak mobil fazı degaz etmek için pompanın vanası açılır ve degaz işlemi yapılır.
  6. Sıcaklık ve basınç gibi metot parametreleri dengeye ulaştıktan sonra otoörnekleyici içerisine numuneler yerleştirilerek analiz başlatılır.
  7. Analiz sırasında elde edilen pik alanları ilgili standartın pik alanlarıyla oluşturulan kalibrasyon eğrisi çizilerek sonuçlar değerlendirilir.
  8. Analiz sonunda kolon yıkama çözeltisi ile en az 15 dakika yıkanıp, akış kapatılır.
  9. Bilgisayar ve HPLC sisteminin tüm modülleri ‘’On/Off’’ düğmesine basılarak kapatılır.