Döküman No
MRLAB.TL. 0033
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Shimadzu marka QP2010 Ultra model gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS)  cihazı ile yapılacak analiz işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Cihaz Analiz Sorumlusu.

 

 1. UYGULAMA

  1. Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) Cihazının Açılması

 

 • GC/MS analizi sırasında kullanılacak gazın/tüpün miktar ve basınç kontrolü yapılır.

 • Cihazın önce MS ünitesi, sonra GC ünitesi “POWER” tuşundan açılır.

 • Bilgisayar üzerinden “GC/MS REAL TIME ANALYSIS” yazılımı açılır. Bu aşamadan

sonraki tüm işlemler yazılım üzerinden gerçekleştirilecektir.

 • Sistem içerisinde vakum oluşturulur.

 • Analiz sırasında kullanılacak en uygun metot belirlenir, oluşturulur ve kaydedilir. Cihazın

 • metodu tanıması için “ Download” yapılır.

 • Oluşturulan GC ve MS parametrelerinin sisteme yüklenmesi ve sistemin “READY “ olması

 • için beklenir.

 • MS ünitesinin “Voltaj Optimizasyonu” yapılır ve ”tuning” dosyası kaydedilir.

 • “Sequence” bilgisi yazılır ve kaydedilir. “Download” yapılarak “sequence parametreleri”cihaza tanıtılır.

 • “Start” butonu aktif konuma geçtikten sonra analiz başlatılır.

 

  1. Numunenin Ölçümü

 • Numuneler autosampler’a yerleştirilir.

 • Sample login butonuan tıklayıp sample name, sample id ve kayıt yapılacak klasöre numune ismi girilir “ok” butonuna tıklanır.

 • Download butonu tıklanıp analiz başlatılır.

 

  1. Analiz Sonucunun Raporlanması

 • Sonuç değerlendirilmesi “GC/MS POSTRUN ANALYSIS” yazılımından yapılır.

 

  1. Cihazının Kapatılması

 • Eğer cihazda her gün analiz yapılıyorsa cihazın “Ecology Mode” modunda açık kalması yeterlidir.

 • Eğer uzun bir süre analiz yapılmayacaksa cihaz önce yazılımdan “auto shutdown” butonuna tıklanır.

 • İşlem bittikten sonra yazılım kapatılık.

 • Cihaz üzerinden GC ve MS ünitelerindeki “POWER” tuşundan kapatılır.

 • Son olarak analiz sırasında kullanılan gazın tüpü kapatılır