Doküman No
MRLAB.TL. 0033
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından cihaz analiz sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1.Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) Cihazının Açılması

1.GC/MS analizi sırasında kullanılacak gazın/tüpün miktar ve basınç kontrolü yapılır.

2.Cihazın önce MS ünitesi, sonra GC ünitesi “POWER” tuşundan açılır.

3.Bilgisayar üzerinden “GC/MS REAL TIME ANALYSIS” yazılımı açılır. Bu aşamadan sonraki tüm işlemler yazılım üzerinden gerçekleştirilecektir.

4.Sistem içerisinde vakum oluşturulur.

5.Analiz sırasında kullanılacak en uygun metot belirlenir, oluşturulur ve kaydedilir. Cihazınmetodu tanıması için “ Download” yapılır.

6.Oluşturulan GC ve MS parametrelerinin sisteme yüklenmesi ve sistemin “READY “ olmasıiçin beklenir.

7.MS ünitesinin “Voltaj Optimizasyonu” yapılır ve ”tuning” dosyası kaydedilir.

8.“Sequence” bilgisi yazılır ve kaydedilir. “Download” yapılarak “sequence parametreleri”cihaza tanıtılır.

9.“Start” butonu aktif konuma geçtikten sonra analiz başlatılır.

  •  

2.2.Numunenin Ölçümü

1.Numuneler autosampler’a yerleştirilir.

2.Sample login butonuan tıklayıp sample name, sample id ve kayıt yapılacak klasöre numune ismi girilir “ok” butonuna tıklanır.

3.Download butonu tıklanıp analiz başlatılır.

  •  

2.3.Analiz Sonucunun Raporlanması

1.Sonuç değerlendirilmesi “GC/MS POSTRUN ANALYSIS” yazılımından yapılır.

  •  

2.4.Cihazının Kapatılması

1.Eğer cihazda her gün analiz yapılıyorsa cihazın “Ecology Mode” modunda açık kalması yeterlidir.

2.Eğer uzun bir süre analiz yapılmayacaksa cihaz önce yazılımdan “auto shutdown” butonuna tıklanır.

3.İşlem bittikten sonra yazılım kapatılık.

4.Cihaz üzerinden GC ve MS ünitelerindeki “POWER” tuşundan kapatılır.

5.Son olarak analiz sırasında kullanılan gazın tüpü kapatılır