Doküman No
MRLAB.TL. 0015
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

1.Cihaz sağ tarafındaki düğmeden açılır.

2.Sanrifüj yapılacak falcona uygun rotor başı seçilerek cihaza yerleştirilir.

3.Cihazın kapağı kapatılıp “start/impuls” düğmesine basılır ve rotor tanıtılır.

4.Sanrtifüjü yapılacak numuneler karşılıklı denge kuracak şekilde rotora yerleştirilir ve cihazın kapağı bastırarak kapatılır.

5.“Select” düğmesi ile sıcaklık, rpm ve dakika ayarlanır. “Start/impuls” düğmesine basılarak işlem başlatılır.

6.İşlem bittikten sonra sağ taraftaki düğmeden cihaz kapatılır.