Döküman No
MRLAB.TL. 0015
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan toplam organik karbon analiz cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Hettich marka Universal 320R model santrifüj cihazı ile yapılacak işlemleri kapsar.

 

  1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

  1. UYGULAMA

 

  • Cihaz sağ tarafındaki düğmeden açılır.

  • Sanrifüj yapılacak falcona uygun rotor başı seçilerek cihaza yerleştirilir.

  • Cihazın kapağı kapatılıp “start/impuls” düğmesine basılır ve rotor tanıtılır.

  • Sanrtifüjü yapılacak numuneler karşılıklı denge kuracak şekilde rotora yerleştirilir ve cihazın kapağı bastırarak kapatılır.

  • “Select” düğmesi ile sıcaklık, rpm ve dakika ayarlanır. “Start/impuls” düğmesine basılarak işlem başlatılır.

  • İşlem bittikten sonra sağ taraftaki düğmeden cihaz kapatılır.