Doküman No
MRLAB.TL. 0021
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Cihaz Analiz Sorumlusu

 

2.Uygulama

 

2.1.ZETASİZER Cihazının Açılması

        •  

1.Cihazın bağlı olduğu UPS kaynağının uygun koşullarda çalışıyor olduğu kontrol edilir.

2.Cihaz ve ona bağlı olan otomatik titrasyon ünitesi güç düğmelerinden açılır.

3.Cihazların bağlı olduğu bilgisayar güç düğmesinden açılır.

4.Cihazın software’i çift tıklanarak açılır.

5.Cihazda bulunan lazer kaynağının dengeye gelmesi için 30 dakika beklenir.

  •  

2.2.Numune Hazırlık ve Numunenin Cihaza Yerleştirilmesi

1.Cihazın software üst menüsünde bulunan measure manuel ibaresi tıklanır.

2.Ölçüm yapmak istenen parametre seçilir (Size, zeta potansiyeli vb.).

4.Ölçümü yapılacak numune uygun solventte disperse edilir.

5.Software’den numunenin RI ve absorbans değerleri girilir.

6.Dispersantın viskozite değeri girilir.

7.Sıcaklık ve dengeye gelme süresi ayarlanır.

  •  

2.3.ZETASİZER Analizinin Yapılması

1.Disperse edilen örnek ölçüm için  uygun hücreye doldurulur.

2.Start analiz denilerek analiz başlatılır.

3.Analiz işlemi bittikten sonra file-open- export sıralaması takip edilerek ölçüm raporlaması yapılır.

  1.  

2.4.Numunenin Cihazdan Alınması ve ZETASİZER Cihazının Kapatılması

1.Kullanılan Zeta veya size hücresi temizlenir.

2.Cihazın temizliği yapılır.

3.Cihazın yazılımı kapatılır.

4.Cihazın bağlı olduğu bilgisayar kapatılır.

5.Cihaz güç düğmesinden kapatılır.