Döküman No
MRLAB.TL. 0008
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan ısıtmalı çalkalayıcı cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Benchmark marka H5000-H-E model ısıtmalı çalkalayıcının kullanımını kapsamaktadır.

 

  1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

  1. UYGULAMA

 

  • Cihazın fişi prize takılır ve arka paneldeki güç düğmesinden cihaz açılır.

  • Ön panel üzerinden işlem için istenilen sıcaklık, hız ve zaman değerleri aşağı ve yukarı ok tuşlarıyla ayarlanır.

  • Numuneler cihazın haznesine yerleştirilip kapağı kapatılır.

  • ‘’Start’’ tuşuna basılarak işlem başlatılır.

  • İşlem sonunda cihaz kapatılarak fişten çıkarılır.