Doküman No
MRLAB.TL. 0008
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

1.Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

1.Cihazın fişi prize takılır ve arka paneldeki güç düğmesinden cihaz açılır.

2.Ön panel üzerinden işlem için istenilen sıcaklık, hız ve zaman değerleri aşağı ve yukarı ok tuşlarıyla ayarlanır.

3.Numuneler cihazın haznesine yerleştirilip kapağı kapatılır.

4.‘’Start’’ tuşuna basılarak işlem başlatılır.

5.İşlem sonunda cihaz kapatılarak fişten çıkarılır.