Doküman No
MRLAB.TL. 0009
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

 

2.1Numune Hazırlığı ve Numunelerin Cihaza Yerleştirilmesi

 

1???????.Cihaza ait numune hazırlık rehberi cihazın altında bulunan çekmecede yer almaktadır.

2.Rehberden çalışılacak numuneye ait ölçüm parametreleri belirlenir.

3.Numune miktarı hassas terazide tartılarak tüplere aktarılır.

4.Rehberde belirtilen cins ve miktarda asit/asitler tüplerdeki numunelerin üzerine eklenir. Asit ekleme işlemi çeker ocak içerisinde yapılmalıdır.

5.Tüplerin ağzı kapatılır ve basınca dayanıklı plakalar kapaklara takılır.

6.Tüpler mikrodalga kaplarına yerleştirilerek ağızları vidalanarak kapatılır.

7.Aynı anda nikrodalga cihazına 8 adet tüp yerleştirilebilmektedir. Eğer yakılacak numune miktarı 8’den az ise cihaz içerisindeki açık kalan bölümler tıkaç ile kapatılır.

8.Tüpler cihaza yerleştirilir ve vidalar sıkılır.

9.Cihazın üst kapağı kapatılır. Kapağın üst kısmına asit buharının çıkışını sağlamak için boru takılır.

 

  •  

2.2.Mikrodalga Cihazında Numunenin Yakılması

1.Cihazın ve kontrol panelinin bağlı olduğu ana sigorta açılır.

2.Cihazın üzerindeki ve kontrol panelindeki güç düğmesi açılır.

3.Kontrol panelinin ana ekranında “service-master-user” sekmeleri çıkmaktadır. Bu sekmelerden “user” sekmesine tıklanır. Şifre kısmına “0000” yazılır.

4.“Application” tıklanarak numune cinsi seçilir.

5.“Start” a basılır. Açılan sekmede ölçüm koşulları kontrol edilir. (Ölçüm koşulları daha önce programlanmış aplikasyonlardan oluşmaktadır.)

6.Yine aynı pencerede yer alan number kısmına tıklanarak, cihaza yerleştirilen numune sayısı girilir.

7.“Start digestion” tıklanır.

8.Yakma esnasında tüplerde meydana gelen basınç, ısı vs gibi kriterleri pencereden kontrol edilebilir.

9.Yakma işlemi bittiğinde pencerede “finish digestion” yazısı görülür.

  •  

2.3.Numunelerin Cihazdan Çıkarılması

1.Yakma işlemi bittikten sonra asit tahliye borusu çıkarılır.

2.Kontrol paneli penceresinde yer alan “open” butonu tıklanır ve mikrodalga yakma cihazının kapağı açılır.

3.Tüplerin cihazla bağlantı vidaları sökülür ve tüpler çeker ocağa alınır.

4.Yaklaşık 30 dakika beklendikten sonra tüplerin kapağı açılır ve yakılmış numuneler 50 ml lik falcon tüplere dökülür.

 

  •  

2.4.Mikrodalga Cihazının Kapatılması

1.Cihazın üzerindeki ve kontrol panelindeki güç düğmesi kapatılır.

2.Cihazın ve kontrol panelinin bağlı olduğu ana sigorta kapatılır.