Döküman No
MRLAB.TL. 0048
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Saf Su cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. KAPSAM

 

Bu talimat, , RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Zeneer Power I marka saf su cihazı ile saf su üretimini kapsar.

 

  1. SORUMLULAR

 

 Tüm laboratuvar personeli.

 

  1. UYGULAMA

 

  • Cihazın şebekeye bağlantı borularının uygunluğu kontrol edilir.

  • Saf su elde etmek için cihazın ön kısmında bulunan “Stand by” tuşuna ve ardından “RO” tuşuna basılır.

  • Ultra saf su elde etmek için cihazın ön kısmında bulunan “Stand by” tuşuna ve ardından “UP” tuşuna basılır.

  • Cihazın ön kısmından çıkan mavi boru atık su, şeffaf boru ultra saf su ve beyaz boru saf su borusudur.

  • Cihazı kapatmak için “Stand by” a basılır.