Doküman No
MRLAB.TL. 0048
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm laboratuvar personeli sorumludur.

2.Uygulama

  1. Cihazın şebekeye bağlantı borularının uygunluğu kontrol edilir.
  2. Saf su elde etmek için cihazın ön kısmında bulunan “Stand by” tuşuna ve ardından “RO” tuşuna basılır.
  3. Ultra saf su elde etmek için cihazın ön kısmında bulunan “Stand by” tuşuna ve ardından “UP” tuşuna basılır.
  4. Cihazın ön kısmından çıkan mavi boru atık su, şeffaf boru ultra saf su ve beyaz boru saf su borusudur.
  5. Cihazı kapatmak için “Stand by” a basılır.