Döküman No
MRLAB.TL. 0018
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan liyofilizatör cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Labconco marka Freezone 2.5 Plus model liyofilizatör cihazını ile malzemelerin  düşük basınç altında kurutma işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Cihaz analiz sorumlusu.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Liyofilizatör cihazı ‘’on’’ düğmesine basılarak açılır.

 • Liyofilizatörün numune konulan bölümün kuru olmasına dikkat edilmelidir. Su olması durumunda tahliye hortumu açılarak suyu boşaltılır.

 • Hazırlanan numuneler cihazın üzerindeki numune haznesine yerleştirilir kapağı kapatılır. Vakum tahliye vanalarının kapalı olduğu kontrol edilir.

 • Cihaz üzerinde ‘’Auto’’ düğmesine basılarak kurutma işlemi başlatılır ve belli bir süre sonunda cihaz otomatik vakuma geçer.

 • Numune istenilen süre vakumda kurutulduktan sonra sırasıyla ‘’Auto’’ ve ‘’Vacuum’’ düğmelerine basılır ve işlem sonlandırılır.

 • Ardından cihaz kapatılır ve vakum tahliye vanası açılarak vakum boşaltılır. Numune cihazdan çıkarılır.

 • Sonraki işlem için cihazın vakum haznesindeki su tahliye edilir ve kuru olması sağlanır.