Döküman No
MRLAB.TL. 0049
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan kırıcı cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Zhonge marka kırıcı cihazı ile yapılacak işlemleri kapsar.

 

  1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

  1. UYGULAMA

 

  • Cihazın elektrik bağlantısı prize takılır.

  • Cihazın önünde yer alan kapağı yukarı doğru kaldırarak içine öğütmek istediğiniz numune koyulur ve kapak kapatılır.

  • Cihazın üzerinde yer alan yeşil “I-Start” butona basılır ve cihaz çalıştırılır.

  • Öğütme-kırma işlemi bittiğinde, cihaz üzerinde bulunan kırmızı “0-Stop” butonuna basılır.

  • Cihazın elektrik bağlantısı prizden çıkarılır.