Doküman No
MRLAB.TL. 0049
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm laboratuvar personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın elektrik bağlantısı prize takılır.
  2. Cihazın önünde yer alan kapağı yukarı doğru kaldırarak içine öğütmek istediğiniz numune koyulur ve kapak kapatılır.
  3. Cihazın üzerinde yer alan yeşil “I-Start” butona basılır ve cihaz çalıştırılır.
  4. Öğütme-kırma işlemi bittiğinde, cihaz üzerinde bulunan kırmızı “0-Stop” butonuna basılır.
  5. Cihazın elektrik bağlantısı prizden çıkarılır.