Döküman No
MRLAB.TL. 0016
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan pH metre cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Jenco marka 6173 model pH metre cihazı ile çözeltilerin pH ölçümlerini kapsar.

 

  1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

  1. UYGULAMA

 

  • pH metre cihazının ‘’on’’ düğmesine basılarak açılır. Ekranda ‘’stand’’ ve ‘’slope’’ ışıklarının yanıp sönmesi gerekmektedir. Bu durumda ölçüm alınabilir aksi durumda kalibrasyon işlemi yapılmalıdır.

  • pH probu KCl tampon çözeltisinden çıkarılır ve saf suyla iyice yıkanır. Dikkatlice kuruladıktan sonra pH ölçmek istediğimiz çözeltiye daldırılır ve ‘’stand’’ düğmesine basılarak okuma yapılır.

  • Kalibrasyon işlemi için öncelikle pH 7 ve pH 4 standart kalibrasyon çözeltileri olmalıdır. Sırasıyla temizlenmiş pH probu pH 7 tampon çözeltisine daldırılır ve ‘’mode’’ düğmesine basılarak otomatik pH kalibrayon moduna geçilir ve ardından ‘’stand’’ düğmesine basılır bir süre sonra ekranda ‘’slope’’ yanıp sönmeye başlar ve yanıp sönme işlemi bittikten sonra ‘’wait’’ ışığı yanıp söner ve ekrandan kaybolur.

  • Ardından pH probu saf suyla temizlendikten sonra pH 4 standart kalibrasyon çözeltisine daldırılır ve ‘’slope’’ düğmesine basılır. Ekranda sırasıyla slope ve wait yanıp sönecek ve ekrandan kaybolacaktır. Kalibrasyon işlemi bittikten sonra ‘’MEA/EFF’’ tuşuna basarak elektrot verimliliği ölçülür.

  • Kalibrasyonu yapılmış prob numune çözeltisine daldırılarak pH değeri sabitleninceye kadar beklenir. Ölçüm işleminin ardından prob saf su ile temizlenerek 3 molar KCl çözeltisinde muhafaza edilir.