Döküman No
MRLAB.TL. 0034
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan scilogex ısıtıcılı manyetik karıştırıcı cihazının güvenli ve doğru kullanımını kapsamaktadır.

 

  1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan  Scilogex marka ısıtıcılı manyetik karıştırıcı cihazını ile hazırlanan numunenin ısıtma ve karıştırma işlemlerini kapsar.

 

  1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

  1. UYGULAMA

 

  • Cihaz sol taraftaki düğmesinden açılır.

  • Ön taraftaki ‘’Heat’’ ve ‘’Stir’’ düğmelerinden istenilen sıcaklık  (OC) ve karıştırma hızı (rpm) ayarlanır.

  • Çalışma bitince ilk önce sıcaklık ve karıştırma işlemi kapatılır. Ardından cihaz düğmesine basılarak kapatılır.