Doküman No
MRLAB.TL. 0034
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm laboratuvar personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

1.Cihaz sol taraftaki düğmesinden açılır.

2.Ön taraftaki ‘’Heat’’ ve ‘’Stir’’ düğmelerinden istenilen sıcaklık  (OC) ve karıştırma hızı (rpm) ayarlanır.

3.Çalışma bitince ilk önce sıcaklık ve karıştırma işlemi kapatılır. Ardından cihaz düğmesine basılarak kapatılır.