Doküman No
MRLAB.TL. 0045
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm laboratuvar personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın su haznesi saf su ile doldurulur.
  2. Ultrasonik su banyosu cihazının fişi prize takılır.
  3. Ön paneldeki ‘’MAIN’’ düğmesine basılarak cihaz açılır.
  4. Ön paneldeki ‘’HEATER’’ düğmesine basılır ve sıcaklık ‘’^’’ ve ‘’¡’’ düğmelerinden istenilen değere ayarlanır.
  5. ‘’POWER’’ düğmesinden güç ayarı ayarlanır. Hazırlanan numune bir beher içerisinde su haznesine uygun şekilde tutturularak yerleştirilir.
  6. Cihazın ‘’START’’ düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.
  7. Çalışma işlemi bittikten sonra ‘’STOP’’ düğmesinden sonlandırılır ardından ‘’POWER’’ düğmesine basılarak güç kapatılır.
  8. Cihazı kapatmak için tekrar ‘’MAIN’’ düğmesine basılır ve cihaz kapatılır son olarak cihazın fişi prizden çıkarılır.