Döküman No
MRLAB.TL. 0045
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan ultrasonik su banyosu cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Wisd marka ultrasonik su banyosu cihazı ile hazırlanan numunelerin çözelti içerisinde homojen dağılması ve çözme işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Cihazın su haznesi saf su ile doldurulur.

 • Ultrasonik su banyosu cihazının fişi prize takılır.

 • Ön paneldeki ‘’MAIN’’ düğmesine basılarak cihaz açılır.

 • Ön paneldeki ‘’HEATER’’ düğmesine basılır ve sıcaklık ‘’^’’ ve ‘’¡’’ düğmelerinden istenilen değere ayarlanır.

 • ‘’POWER’’ düğmesinden güç ayarı ayarlanır. Hazırlanan numune bir beher içerisinde su haznesine uygun şekilde tutturularak yerleştirilir.

 • Cihazın ‘’START’’ düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

 • Çalışma işlemi bittikten sonra ‘’STOP’’ düğmesinden sonlandırılır ardından ‘’POWER’’ düğmesine basılarak güç kapatılır.

 • Cihazı kapatmak için tekrar ‘’MAIN’’ düğmesine basılır ve cihaz kapatılır son olarak cihazın fişi prizden çıkarılır.