Doküman No
MRLAB.TL. 0019
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

1.Cihaz sol taraftaki düğmesinden açılır.

2.Hem karıştırıcı hemde ısıtıcı modu aynı anda veya ayrı ayrı çalışılabilir.

3.İstenilen modu seçmek için ‘’MODE’’ düğmesine basılarak karıştırma (rpm) ve sıcaklık (OC) ayarları sağ taraftaki düğmeden yapılır.

4.Çalışma bitince ilk önce sıcaklık ve karıştırma işlemi kapatılır. Ardından cihaz düğmesine basılarak kapatılır.