Doküman No
MRLAB.TL. 0006
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

1.Buzdolabı düz bir zemine yerleştirilir ve ayakları sabitlenir.

2.Cihazın fişi prize takılır.

3.Buzdolabının malzeme saklama kısmına elektrikli cihazlar koymamaya dikkat edilmelidir.

4.Buzdolabı içindeki havalandırma delikleri açık tutulmalıdır.

5.Soğutucu gaz devresinin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

6.Zehirli maddeler diğer gıda maddeleri ile aynı buzdolabına konulmamalıdır.

7.Derin dondurucu kısmına cam şişe veya kapalı tüpleri konulmamalıdır.

8.Buzdolabına konulan maddelerin etiketli olmasına dikkat edilmelidir.

9.Kullandıktan sonra buzdolabının kapağı dikkatli şekilde kapatılmalıdır.