Döküman No
MRLAB.TL. 0006
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan buzdolabı cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Arçelik marka buzdolabı ile numunelerin muhafaza işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Buzdolabı düz bir zemine yerleştirilir ve ayakları sabitlenir.
 • Cihazın fişi prize takılır.
 • Buzdolabının malzeme saklama kısmına elektrikli cihazlar koymamaya dikkat edilmelidir.
 • Buzdolabı içindeki havalandırma delikleri açık tutulmalıdır.
 • Soğutucu gaz devresinin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
 • Zehirli maddeler diğer gıda maddeleri ile aynı buzdolabına konulmamalıdır.
 • Derin dondurucu kısmına cam şişe veya kapalı tüpleri konulmamalıdır.
 • Buzdolabına konulan maddelerin etiketli olmasına dikkat edilmelidir.
 • Kullandıktan sonra buzdolabının kapağı dikkatli şekilde kapatılmalıdır.