Doküman No
MRLAB.TL. 0028
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından cihaz analiz sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

2.1.Cıvalı Porozimetre Ölçüm Cihazının Açılması

    •  

1.Cihazın bağlı olduğu UPS kaynağının uygun koşullarda çalışıyor olduğu kontrol edilir.

2.Cihazın yanında bulunan vakum pompası açılır.

3.Cihazın yanında bulunan azot gazı açılır (Max. 60 PSI)

4.Cihazın sol tarafında bulunan “MAIN” şalteri yukarı kaldırılarak cihaz açılır.

5.Cihazın bağlı bulunduğu bilgisayar açılır. Bilgisayar şifresi “merlab5civali” dır.

6.Bilgisayarın masaüstünde bulunan Poremaster8 programına çift tıklanarak program açılır ve programın cihaz ile iletişim kurmasının bitmesi beklenir.

7.Cihazın sağ tarafında bulunan “COOLTRAP” haznesine sıvı azot doldurulur.

2.2.Cıvalı Porozimetre Ölçümünün Gerçekleştirilmesi

    •  

1.Numune hücresi boş iken tartılır (0,5 cc ve 2 cc olmak üzere iki çeşit hücre vardır).

2.Numune hücreye yerleştirilir ve numune hücresi dolu olarak tartılır.

3.O-ring numune hücresinin ağız kısmına takılır.

4.Numune hücresinin ağız kısmına ince ve homojen şekilde gres yağı sürülür.

5.Numune hücresinin ağız kısmı kapama aparatları ile sıkıca kapatılır.

6.Elektrot (cell contact ve upper cell housing) hücrenin ağız kısmına takılır.

7.Elektrot sıkma aparatı ile sıkılır.

8.Elektrotlu olarak tekrar ağırlık ölçülür (full cell).

2.3.Düşük Basınç Porozite Ölçümü Gerçekleştirilmesi

    •  

1.Programın üst tarafında bulunan mavi renkli gösterge sembolü tıklanır.

2.Numune ismi tanımlama yapılır (Sample ID).

3.Numune hacmi 1.00 olarak kabul edilir.

4.Penetrometre sabiti girilir.

5.Hücre hacmi girilir.

6.Volume and density calc. bölümüne tartım sonuçları yazılır (Cell=elektrot+hücre).

7.Run mode kısmından deneye uygun parametreler seçilir.

8.Evacuation parameters sekmesi açılır ve parametreler girilir (EVAC. RATE=7,

9.FINE EVAC. = TIME 1 MİN, COARSE EVAC. = PREs. 50 000)

10.DATA ACQUISITION’da

11.VOLUME/DENSITY’de

12.BULK VOLUME=1.

13.Dosya adı girilerek kaydedilir.

14.Start komutu verilir

2.4.Yüksek Basınç Prozite Ölçümünün Gerçekleştirilmesi

1.Low pressure işlemi tamamlandıktan sonra hücre LP istasyonundan çıkarılır.

2.Civa seviyesi ucundan 2-3 cm içeride kalacak şekilde enjektör kullanılarak ayarlanır.

3.LP istasyonundan alınan penetrometrenin ucuna Threaded Spacer (Dişli) takılır.

4.Spacerdan sonra da yaylı uç (high pressure sheath) takılır.

5.Hücre High pressure haznesine yerleştirilir.

6.Hidrolik yağ enjektörle civanın üzerine tam dolana kadar eklenir.

7.Numune ile ilgili tanımlama yapılır (Sample ID).

8.Numune hacmi 1.00 olarak kabul edilir.

9.Penetrometre sabiti girilir.

10Hücre hacmi girilir.

11.Volume and density calc. bölümüne tartım sonuçları yazılır

(Cell=elektrot+hücre).

12.Run mode kısmından deneye uygun parametreler seçilir.

13.OPERATIONS/HIGH PRESSURE ANALYSIS/LOAD

14.UNLOAD CAVITY ile yağ geçişi başlatılır.

15.Dosya adı girilerek kaydedilir.

16.Start komutu verilir

2.5.Cıvalı Porozimetre Ölçüm Raporlanması

1.Programın sol üst köşeninden “File” menüsüne tıklanır ve açılan menüde “Open File” Tıklanarak dosya seçilir.

2.Programın orta tarafında açılan grafik üzerine sağ tıklanarak, açılan menüden”Report Setup” üzerinde tıklanır.

3.Açılan pencerede “Load” tıklanarak rapor formatı seçilir.

4.“Print All” tıklanarak rapor yazıcıdan çıkarılı veya kayıt adı seçilerek bilgisayara kaydedilir.

2.6.Cıvalı Porozimetre Ölçüm Cihazının Kapatılması

1.Cihaz üzerinde bulunan numune hücreleri cihazdan çıkarılır.

2.Numune hücresindeki cıva atık kabına boşaltılır.

3.Bilgisayarda bulunan program kapatılır ve ardından bilgisayar kapatılır.

4.Cihazın Sol tarafında bulunan “MAIN” şalteri aşağıya alınarak cihaz kapatılır.

5.Cihazın sol tarafında bulunan vakum pompası kapatılır.

6.Cihaza bağlı olan azot tüpü üzerindeki vana kapatılır.

7.Gerekli temizlikler yapılarak cihaz kullanıma hazır şekilde bırakılır