Döküman No
MRLAB.TL. 0041
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan mikroplaka okuyucu cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan  Thermo Scientific marka Multiskan GO model mikroplaka okuyucu cihazı ile hazırlanan numunelerin absorbans değerlerinin okunması işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Cihaz analiz sorumlusu.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Mikroplaka okuyucu cihazı ‘’on’’ düğmesine basılarak açılır.

 • Cihazın bağlı olduğu bilgisayar açılır ve ‘’Skanlt RE for Multiskan GO 3.2’’ programına girilir.

 • Programdan ‘’spectrum’’ veya ‘’photometric’’ uygulamalarından istenilen seçilir.

 • Numunenin koyulacağı plakanın kuru ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.

 • Açılan uygulamaya numune adı ve bulunduğu küvet numarası girilir ve analiz işlemi ‘’Start’’ sekmesine basılarak başlatılır.

 • Analiz işlemi bittikten sonra plaka cihazdan çıkarılır ve sırasıyla program ve cihazın ‘’off’’ tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

 • Çıkarılan plaka temizlendikten sonra bir sonraki analiz için oda koşullarında kurutulur.