Doküman No
MRLAB.TL. 0029
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından cihaz analiz sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1.Yüzey Alanı Ölçüm Cihazının Açılması

    •  

1.Cihazın bağlı olduğu UPS kaynağının uygun koşullarda çalışıyor olduğu kontrol edilir.

2.Cihazının bağlı olduğu güç kaynağının üzerindeki giriş sigortası yukarıya “I” konumuna kaldırılır.

3.Cihazının sol tarafında bulunan “MAIN” şalteri yukarı kaldırıldıktan sonra “ELECTRONICS” şalteri yukarı kaldırılarak cihaz açılır.

4.Cihaz açıldıktan sonra cihazın yanında bulunan He ve N2 gazları açılır.

5.Cihazın bağlı bulunduğu bilgisayar açılır. Bilgisayar şifresi “merlab6bet” dur.

6.Bilgisayarın masaüstünde bulunan “AsiQWin” programına çift tıklanarak yüzey alanı ölçüm programı açılır.

7.Yazılımda sol üst sekmede bulunan  “default: Not connected” sekmesi tıklanır. Seçenek üzerinde bulunan “Not Connect” tıklanarak bilgisayar cihaza bağlanılır.

  •  

2.2.Yüzey Alanı Ölçümün Gerçekleştirilmesi

1.Ölçüm hücresinin boş ağırlığının tartım işlemi yapılır.

2.Yüzey alanı ölçülecek numune ölçüm, ölçüm hücresine konur. 

3.Ölçülecek numuneli ölçüm hücresinin tartım işlemi yapılır.

4.Numune degaz ünitesinde işlemi yapılır.

5.Degaz işlemi tamamlanmış ölçüm hücresinin tartım işlemi yapılır.

6.Numuneli ölçüm hücresi cihazın üzerindeki ölçüm portlarına takılır.

7.Ölçüm için gerekli olan küçük azot tankını dolu bir şekilde ölçüm istasyonunun altına yerleştirilir.

8.Yüzey alanı ölçümü AsiQwin programı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

9.Yazılımın sağ tarafında bulunan ”Analysis” sekmesine tıklanır. Sekme üzerinde “Analysis” butonun üzerine sağ tıklanır. Açılan menüde “Edit Parameters” tıklanır.

10Açılan pencere üzerinde sol alt köşede kullanılacak istasyonlar seçilir.

11.“Common” sekmesi üzerinde absorband gaz tipi seçilir.

12.“Station1” ve “Station2” sekmesi üzerinde

13.“Admin” sekmesi üzerinden Filename hanesine dosya ismi yazılır.

14.“Analysis” sekmesi üzerinden hücre tipi seçilir.

15.“Points” sekmesi üzerinden ölçüm yapılacak Absorbsiyon ve Desorbsiyon noktalarına ait P/P0 değerleri girilir.

16.“Points” sekmesinde daha önce kaydedilmiş seçmek için pencerenin altında bulunan “Load/Save” butonuna tıklanır. Açılan menüde “Load Point (St)” tıklanır. Açılan pencereden kayıt seçilerek ölçüm pointleri otomatik girilir.

17.Açılan pencerenin altında bulunan “OK” butonun tıklanır.

18.Yazılımın sağ tarafında bulunan ”Analysis” sekmesine tıklanır. Sekme üzerinde “Analysis” butonun üzerine sağ tıklanır. Açılan menüde “Start Analysis” tıklanır.

19.Açılan pencerede istasyonlara ait değerler girilir

20.“Sample ID” kısmına numune adı

21.“Actual Weight” kısmına ölçülecek numunenin ağırlığı

22.“Outgas time” kısmına degaz süresi

23.“Outgas Temp” kısmına degaz sıcaklığı

24.“Start” Butonuna basılarak analiz başlatılır.

  •  

2.3.Yüzey Alanı Ölçüm Raporlanması

1.Bilgisayarın masaüstündeki AsiQwin programı çift tıklanarak açılır.

2.Programın sol tarafında bulunan “Open File” tıklanarak ölçüm dosyası açılır.

3.Programın orta tarafına açılan grafik üzerinde sağ tıklanarak açılan pencerede Reports sekmesi üzerine gelerek rapor formatı seçilir.

4.Programın üst tarafında bulunan Yazıcı butonuna tıklanarak rapor sayfaları oluşturulur.

  •  

Yüzey Alanı Ölçüm Cihazının Kapatılması

1.Cihaz üzerinde bulunan küçük azot tankını dışarıya güvenli alana alınır ve üstüne izolasyonlu kapak kapatılır.

2.Yazılımda sol üst sekmede bulunan  “default: Not connected” sekmesi tıklanır. Seçenek üzerinde bulunan “Connect” tıklanarak bilgisayar cihaz bağlantısı kesilir.

3.Bilgisayar kapatılır.

4.Cihazın sol tarafında bulunan “ELECTRONICS” şalteri aşağıya indirildikten sonra “MAIN” şalteri aşağıya indirilerek cihaz kapatılır.

5.Cihaz kapatıldıktan sonra cihazın yanında bulunan He ve N2 gaz tüpleri üzerindeki vana aracılığıyla kapatılır.