Döküman No
MRLAB.TL. 0047
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan ısıtıcılı manyetik karıştırıcı cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Wisestir marka ısıtıcılı manyetik karıştırıcı cihazı ile hazırlanan numunelerin ısıtılarak homojen karıştırma işlemlerini kapsar.

 

  1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

  1. UYGULAMA

 

  • Cihaz sol taraftaki düğmesinden açılır.

  • Hem karıştırıcı hemde ısıtıcı modu aynı anda veya ayrı ayrı çalışılabilir.

  • İstenilen modu seçmek için ‘’MODE’’ düğmesine basılarak karıştırma (rpm) ve sıcaklık (OC) ayarları sağ taraftaki düğmeden yapılır.

  • Çalışma bitince ilk önce sıcaklık ve karıştırma işlemi kapatılır. Ardından cihaz düğmesine basılarak kapatılır.