Doküman No
MRLAB.TL. 0026
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

 Cihaz Analiz Sorumlusu

 

2.Uygulama

 

2.1.Cihazın Ölçüm için Hazır Hale Getirilmesi

    •  

1.Cihazın bağlı olduğu kompasör açılır.

2.Cihaza bağlı soğutucunun uygun koşullarda çalışıyor olduğu kontrol edilir.

3.Argon ve Azot gazı tüplerinin vanaları açılır.

4.Autosamplera bağlı olan yıkama suyu, ultra saf su ve %65’lik ultra saf nitrik asitten hazırlanmış, %1’lik nitrik asit çözeltisi ile doldurulur.

5.Cihaz üzerindeki açma kapama tuşundan “1” e basılarak cihaz açılır.

6.Cihaza ve autosampler’a bağlı olan borular uygun yerlere monte edilir.

7.Cihaza bağlı olan bilgisayar açılır. Bilgisayar masaüstünde bulunan “WinLab” programına çift tıklanarak açılır.

8.Cihazın program ile ilişki kurarak, autosampler, gaz akışı gibi kontrolleri yapması beklenir.

9.Programın sol tarafında bulunan “Plasma Control” tıklanır ve açılan sekmede “ON” tıklanır.

10.Cihazın aspiratörü açılır.

11.Buzdolabında muhafaza edilen “multielement standardı” ile numune içerisinde bulunan elementlere uygun konsantrasyonlarda kalibrasyon çözeltileri hazırlanır.

12.Bank ve kalibrasyon çözeltileri autosampler’da uygun yerlere yerleştirilir.

13.Programın sol tarafında bulunan “wrkspc” tıklanır. Açılan sekmede “icp.icp” tıkalanarak çalışma sayfası açılır.

14.Programın sol tarafında bulunan “method” tıklanır. Açılan pencereden method seçilir ve methodun ölçüm parametreleri bu kısımda değiştirilebilir ya da eklenebilir.

15.“Automed Analsis Control” sayfasının alt kısmında bulunan “Set Up” seçilir ve “Result Data Set Name” kısmına ölçüm dosyasının nereye kayıt edileceği seçilir ve dosya ismi yazılır.

16.“Automed Analsis Control” sayfasının alt kısmında bulunan “Calibrate” seçilir.

17.Cihaz kalibrasyon çözeltilerini kullanarak kalbrasyon grafikleri çizer. Eğer kalibrasyon grafikleri uygun ise ölçüme geçilebilir

  •  

2.2.ICP-OES Ölçümün Gerçekleştirilmesi

1.15 ml’lik falcon tüplerde bulunan filtre edilmiş sıvı numuneler autosamplera yerleştirilir.

2.Programın soldaki sekmesinde yer alan “sample info” kısmına numune isimleri ve yerleri kaydedilir.

3.“Automed Analsis Control” sayfasının alt kısmında bulunan “Analyze Smaple” seçilir ve ölçüm başlar.

4.Autosampler sırayla numunelere girer ve çektiği numuneyi ICP-OES cihazına gönderir. Analiz edilen numune sonucu programdaki ekrandan takip edilir.

 

2.3.Analiz Sonucunun Raporlanması

1.Bilgisayarın masaüstünde bulunan “WinLab Off” programına çift tıklanarak açılır.

2.Üstteki sekmeden File > Utilities > Data Manage tıklanır.

3.Açılan pencereden ölçümün kaydedildiği dosya seçilerek açılır.

4.Açılan pencerenin üst kısmında bulunan report seçeneği tıklatılır ve “next”’e basılarak sonuçlar raporlanır.

  1.  

2.4.ICP-OES Cihazının Kapatılması

1.Programın sol tarafında bulunan “Plasma Control” tıklanır ve açılan sekmede “OFF” tıklanır. Plasma kapatılır.

2.Argon veazot tüplerinin vanaları kapatılır.

3. “WinLab” programı kapatılır.

4.Cihaz üzerindeki açma kapama tuşundan “0” a basılarak cihaz kapatılır.

5.Cihaza ve autosampler’a bağlı olan borular çözülür.

6.Komprasör kapatılır.