Doküman No
MRLAB.TL. 0030
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından cihaz analiz sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1.Kritik Nokta Kurutucusu Cihazının Açılması

 

1.Cihazın bağlı olduğu sigorta açılır.

2.Cihazın arkasında bulunan güç düğmesi açılır.

3.Karbondioksit tüpü cihaza bağlanır.

2.2.Numune Hazırlık ve Numunenin Cihaza Yerleştirilmesi

1.Öncelikle örnek için belirlenmiş fiksitasyon işlemi gerçekleştirilir.

2.Fiksitasyon işlemi sonunda örnek etanol veya aseton gibi ara değişim sıvısında hapsedilir.

3.Hazırlanan örnek köpük gözenekli kaba yerleştirilir ve cihaz üzerinde bulunan kurutma ünitesine konulur.

2.3.Kritik Nokta Kurutucusu Analizinin Yapılması

1.Kurutma işleminde öncelikle karbondioksit tüpü açılır.

2.Kurutma haznesine bir miktar CO2 doldur boşalt yapılır.

3.Kurutma haznesi soğutulduktan sonra hazne belirlenmiş seviyeye kadar CO2 ile doldurulur.

4.Daha sonra cihaz üzerinde bulunan sıcaklık butonu aktif edilir.

2.4.Numunenin Cihazdan Alınması ve Kritik Nokta Kurutucusu Cihazının Kapatılması

1.Sıcaklık 32 °C’ye ulaştığında sıcaklık düğmesi kapatılır.

2.Numunenin bulunuduğu haznedeki CO2 gazı ön panelde bulunan degaz düğmesi ile yavaşça boşaltılır.

3.Daha sonra cihaz ve CO2 tüpü kapatılır.

4.Kurutma haznesi açılarak örnek cihazdan alınır.