Döküman No
MRLAB.TL. 0030
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Kritik Nokta Kurutucusu cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan QUORUM marka K 850 model kurutucu cihazı ile yapılacak olan ölçümü kaplasamaktadır.

 

 1. SORUMLULAR

 

Cihaz Analiz Sorumlusu

 

 1. UYGULAMA

  1. Kritik Nokta Kurutucusu Cihazının Açılması

     • Cihazın bağlı olduğu sigorta açılır.

     • Cihazın arkasında bulunan güç düğmesi açılır.

     • Karbondioksit tüpü cihaza bağlanır.

 

  1. Numune Hazırlık ve Numunenin Cihaza Yerleştirilmesi

 • Öncelikle örnek için belirlenmiş fiksitasyon işlemi gerçekleştirilir.

 • Fiksitasyon işlemi sonunda örnek etanol veya aseton gibi ara değişim sıvısında hapsedilir.

 • Hazırlanan örnek köpük gözenekli kaba yerleştirilir ve cihaz üzerinde bulunan kurutma ünitesine konulur.

 

  1. Kritik Nokta Kurutucusu Analizinin Yapılması

 • Kurutma işleminde öncelikle karbondioksit tüpü açılır.

 • Kurutma haznesine bir miktar CO2 doldur boşalt yapılır.

 • Kurutma haznesi soğutulduktan sonra hazne belirlenmiş seviyeye kadar CO2 ile doldurulur.

 • Daha sonra cihaz üzerinde bulunan sıcaklık butonu aktif edilir.

 

  1. Numunenin Cihazdan Alınması ve Kritik Nokta Kurutucusu Cihazının Kapatılması

 • Sıcaklık 32 °C’ye ulaştığında sıcaklık düğmesi kapatılır.

 • Numunenin bulunuduğu haznedeki CO2 gazı ön panelde bulunan degaz düğmesi ile yavaşça boşaltılır.

 • Daha sonra cihaz ve CO2 tüpü kapatılır.

 • Kurutma haznesi açılarak örnek cihazdan alınır.