Doküman No
MRLAB.TL. 0020
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Cihaz analiz sorumlusu.

 

2.Uygulama

 

2.1.Elementel Analiz Cihazının Açılması

1.Öncelikle tüpler açılır. Helyum 3 barr, oksijen 2 barr, kuru hava 1barr olarak ayarlanır.

2.Bilgisayar açılır. Leco kullanıcısına girilir.

3.Cihaz üzerindeki düğme “1” konumuna getirilerek cihaz açılır.

4.Bilgisayardan “lecotruspecsoftware” programı açılır.

5.Yazılımın sağ alt bölümünde verilen bilgiye göre iletişimin sağlanmış olduğu tespit edilir.

6.Yazılım üzerinde diagnosticàfurnace tıklanarak fırın sıcaklığı 1075 °C, afterburn furnace sıcaklığı ise 850°C olarak girilir ve ok tuşuna basılır.

7.Yazılımın sağ köşesinden kontrol edilerek fırın sıcaklığı 1075 °C’ye ulaştığında diagnosticàsystem check sayfası açılır ve “start” düğmesine basılır. Tüm parametrelerin yeşil olması beklenir.

8.Diagnosticàleak check sayfasında kaçak testi yapılır ve kaçağın olmadığı tespit edilir.

9.30 adet boş gümüş kapsül katlanarak autosamplera yerleştirilir. Yazılım üzerinde “sample” kısmından “blank” seçilip ardarda 30 blank analiz için hazırlanmış olur.

10.Analyze ikonuna tıklayıp blank okutmaları başlatılır.

11.Son 7-8 blank analiz sonucu tutulup configutrationàblank sayfası açılır ve blank işlemi yapılır.

12.Gümüş kapsüller içerisine 1mg sülfamethazine tartılarak kapsüller kapatılır ve iyice küçültülür.

13.Kapsüller autosamplerda sıradaki hücreye konur. Yazılımda numunenin koyulduğu hücre numarası girilir. “Name” bölümünden sülfamethazine seçilerek tartılan kütle miktarı “mass” bölümüne girilir. Analyze ikonuna tıklayıp standart okumaları yapılır.

14.Ardarda yapılan 5 standart okuması seçilip configutrationànew calibration sayfası açılır ve yeni kalibrasyon oluşturulur.

2.2.Numunenin Ölçümü

1.Gümüş kapsüller içerisine yaklaşık 1mg kadar 

2.Yazılım üzerinde sample name bölmesine numunenin ismi, mass bölmesine ise tartılan kütle miktarı girilir. Analyze butonuna tıklanır.

  •  

2.3Analiz Sonucunun Raporlanması

1.Yazılım üzerinde raporlanacak örnekler seçilir. Sağ tıklanıp print sekmesi tıklanır. Sonuçlar pdf olarak kaydedilir.

  •  

2.4.Cihazının Kapatılması

1.Yazılım kapatılır.

2.Cihaz üzerindeki düğme “0” posizyonuna indirilir.

3.Tüpler kapatılır.