Doküman No
MRLAB.TL. 0035
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından cihaz analiz sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

 

2.1.HPLC-RID Cihazının Açılması

1.Çalışılacak metoda uygun mobil fazın dolu olduğundan emin olunmalıdır.

2.Cihazda sırasıyla pompa (LC-20AD), kolon fırını (CTO-10AS) ve dedektör (RID-10A) power düğmelerine basılarak açılır.

3.Bilgisayar açılır. LCSolution programı açılır. 1 no’lu çalışma programı seçilir. Açılan pencerede tamam ikonu tıklanarak yazılım açılır.

4.Bilgisayarla cihazın bağlantı kurması beklenir.

5.Öncelikle purge işlemi yapılır. Bunun için cihaz pompa ünitesindeki purge vanası sola yarım tur çevrilir ve purge tuşuna basılır. 3 dk sonra cihaz otomatik olarak işlemi bitirir. Vana ters yönde yarım tur çevrilerek kapatılır.

6.Yazılımdan çalışılacak olan metod fileàopen metod file sekmesinden metod seçilir. Aquisationàdownload initial parameters seçilerek metod şartları tanımlanmış olur.

7.Pump ve oven tuşlarına basılarak sistem metot şartlarına getirilir. En az 15 dk. Mobil faz akışı verilir.

8.Yazılım üzerinden R.flow on/off ikonuna tıklanır. En az 15 dk. Balace hücresi bu şekilde doldurulur. Cihaz üzerinde R. Flow ışığının yandığından emin olunmalıdır. Daha sonra aynı ikondan kapatılır ve cihaz üzerindeki ışığın söndüğünden emin olunur.

9.Yazılım üzerinden balance ve zero ikonlarına tıklayarak cihaz numune okumak için hazırlanmış olur.

  •  

2.2.Numunenin Ölçümü

1.Hazırlanan numune çözeltisinden iğneye yaklaşık 20 µl çekilir. Kolon fırını üzerindeki injeksiyon girişine takılır.

2.Yazılım üzerinden single start ikonuna tıklanır. Sample name yazılır, sample id ve data file sekmelerine aynı isim girilir ve “ok” ikonuna tıklanır.

3.Cihaza numune enjekte edilip kol inject yönünde çevrilir. Yazılım üzerinde uyarı kapandıktan sonra kol load yönünde çevrilir ve iğne çıkarılır.

  •  

2.3.Analiz Sonucunun Raporlanması

1.LCsolution programı açılır. Postrun çalışma sayfasına girilir.

2.Project in bölümünün en altında yer alan report format ikonuna tıklanır.

3.Project in bölmesinin üst kısmındaki select browse folder (klasör ikonu)’a tıklanır ve daha önce hazırlanmış olan rapor dosyası çağırılır. Gelen dosyanın üzerinde çift tıklayarak açılır.

4.Project in bölmesinin en altında yer alan en soldaki data ikonuna tıklanır. Üst kısımdan select browse folder ikonu açılıp raporlanacak dosya çağırılır. Gelen dosya pencerenin sağında açık olan rapor formatı üzerine sürüklenerek bırakılır.

5.Print ikonuna tıklayıp dosya pdf olarak kaydedilir.

2.4.HPLC-RID Cihazının Kapatılması

1.Cihazı kapatmadan önce en az 15 dakika mobil faz akışını devam ettirerek kolonun temizlenmesi sağlanır.

2.Oven ve pump düğmelerine basılarak fırın ve pompa kapatılır.

3.Yazılım kapatılarak cihazla iletişimin kesilmesi sağlanır.

4.Sırasıyla dedektör (RID-10A), kolon fırını (CTO-10AS) ve pompa (LC-20AD) üniteleri power düğmelerine basılarak kapatılır.

5.Bilgisayar kapatılır.