Doküman No
MRLAB.TL. 0024
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

1.Tartım cihazı ‘’yes’’ düğmesine basılarak açılır.

2.Tartım cihazının terazisinin dengede olması gerekir ve sağ taraftaki teraziden kontrol edilir.

3.Tartım işlemine başlamadan önce istenilen gram veya miligram modu ‘’Unıt/Menu’’ düğmesine basılarak seçilir.

4.Terazinin etrafındaki cam bölmelerin kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

5.Terazi boş iken darası alınır ve dijital ekranda ‘’0’’ olduğu görülür.

6.Üzerine tartım yapılacak olan malzemenin koyulacağı hafif bir kap veya kağıt teraziye konur ve cam bölme kapatılarak darası alınır.

7.Ardından cam bölme açılarak tartımı yapılacak madde istenilen miktara gelinceye kadar ilave edilir ve cam bölme kapatılır.

8.Dijital ekranda tartım değeri sabitleninceye kadar beklenir. Eğer istenilen değerin altındaysa bir miktar daha malzeme ilave edilir veya üstündeyse yavaşça bir miktar malzeme alınıp cam bölme kapatılır ve dijital ekrandaki değer sabitleninceye kadar beklenir.

9.Tartım işlemi bittikten sonra boş terazinin darası alınır cihaz tekrar ‘’yes’’ tuşuna uzun süre basılarak kapatılır.