Döküman No
MRLAB.TL. 0024
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan analitik terazi cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Ohaus marka analitik terazi cihazı ile yapılacak tartım işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Tartım cihazı ‘’yes’’ düğmesine basılarak açılır.

 • Tartım cihazının terazisinin dengede olması gerekir ve sağ taraftaki teraziden kontrol edilir.

 • Tartım işlemine başlamadan önce istenilen gram veya miligram modu ‘’Unıt/Menu’’ düğmesine basılarak seçilir.

 • Terazinin etrafındaki cam bölmelerin kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

 • Terazi boş iken darası alınır ve dijital ekranda ‘’0’’ olduğu görülür.

 • Üzerine tartım yapılacak olan malzemenin koyulacağı hafif bir kap veya kağıt teraziye konur ve cam bölme kapatılarak darası alınır.

 • Ardından cam bölme açılarak tartımı yapılacak madde istenilen miktara gelinceye kadar ilave edilir ve cam bölme kapatılır.

 • Dijital ekranda tartım değeri sabitleninceye kadar beklenir. Eğer istenilen değerin altındaysa bir miktar daha malzeme ilave edilir veya üstündeyse yavaşça bir miktar malzeme alınıp cam bölme kapatılır ve dijital ekrandaki değer sabitleninceye kadar beklenir.

 • Tartım işlemi bittikten sonra boş terazinin darası alınır cihaz tekrar ‘’yes’’ tuşuna uzun süre basılarak kapatılır.