Doküman No
MRLAB.TL. 0038
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm laboratuvar personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın elektrik bağlantısı yapılır.
  2. Cihazın sol tarafında bulunan parlatma ünitesi kullanılacaksa, numune tutucu kısmına yerleştirilir.
  3. Cihazın sağ tarafında bulunan parlatma ünitesi kullanılacaksa, istenilen kalınlıkta zımpara kağıdı yerleştirilir.
  4. Cihazın bağlı olduğu su vanası açılır.
  5. Cihazın üzerindeki yeşil butona basılır.
  6. Cihazın üzerindeki “rpm” butonu ile istenilen döndürme hızı ayarlanır.
  7. Parlatma işlemi bittiğinde  cihazın üzerinde bulunan kırmızı butona basılır.
  8. Su vanası kapatılır.
  9. Cihazın elektrik bağlantısı kesilir.