Döküman No
MRLAB.TL. 0038
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan parlatma cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Struers Labopol-25 parlatma cihazı kullanımını kapsamaktadır.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm Laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

     • Cihazın elektrik bağlantısı yapılır.

     • Cihazın sol tarafında bulunan parlatma ünitesi kullanılacaksa, numune tutucu kısmına yerleştirilir.

     • Cihazın sağ tarafında bulunan parlatma ünitesi kullanılacaksa, istenilen kalınlıkta zımpara kağıdı yerleştirilir.

     • Cihazın bağlı olduğu su vanası açılır.

     • Cihazın üzerindeki yeşil butona basılır.

     • Cihazın üzerindeki “rpm” butonu ile istenilen döndürme hızı ayarlanır.

     • Parlatma işlemi bittiğinde  cihazın üzerinde bulunan kırmızı butona basılır.

     • Su vanası kapatılır.

     • Cihazın elektrik bağlantısı kesilir.