Doküman No
MRLAB.TL. 0025
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Cihaz Analiz Sorumlusu

 

2.Uygulama

 

2.1.EDXRF Cihazının Açılması

 

???????1.Cihazın bağlı olduğu UPS kaynağının uygun koşullarda çalışıyor olduğu kontrol edilir.

2.Cihazın bağlı olduğu sigorta açılır.

3.Soğutucunun “ON” düğmesine basılarak çalıştırılır.

4.Soğutucu açıldıktan 5-10 dk sonra XRF cihazının arkasında bulunan şalter yukarı kaldırılır.

5.Daha sonra cihazın önündeki kırmızı düğmeye, hafifçe çevrilerek basılır.

6.Sağ üst menüde bulunan “X-ray on” menüsüne tıklanır.

7.X-ışının tüpünün aktif hale geldiğini gösteren floresan lamba aktif oluncaya dek beklenir.

8.Cihaza bağlı olan bilgisayar açılır.

9.Bilgisayarın masaüstünde bulunan “Epsilon 5” yazılımı çift tıklanarak açılır.

 

2.2.Numune Hazırlık ve Numunenin Cihaza Yerleştirilmesi

1.Numunenin çeşidine göre numune preslenir veya fusion eritme ile pelet hazırlanır.

2.Öncelikle numune iyice öğütülüp homojenliği sağlanır ve etüvde kurutma işlemi yapılır.

3.Kurutulan numune elekten geçirilerek partikül boyutu belirlenir.

4.4 g numune ile 1 g bağlayıcı malzeme (cereox-wax) havanda yaklaşık 15 dk iyice karıştırılır.

5.Karışım, manuel pres yapma makinesi yardımıyla uygun basınç altında pelet haline getirilir.

6.Pelet haline getirilen örnek cihaz içinde bulunan ölçüm kabına yerleştirilir.

  •  

2.3.EDXRF Analizinin Yapılması

1.Yazılımdan örneğin konulduğu ölçüm kabı seçilir ve örneğin tanımlanması (örnek ismi, kütle vb.) yapılır.

2.Daha sonra ölçüm kabı üzerine sistemde buluna auto quantify ölçüm parametreleri eklenir.

3.Numune ölçüm sekmesine atılır ve analiz otomatik başlar.

4.Ölçüm tamamlandıktan sonra sonuçlar otomatik olarak kaydedilir ve raporlama yapılır.

  •  

2.4.Numunenin Cihazdan Alınması ve EDXRF Cihazının Kapatılması

1.Ölçüm tamamlandıktan sonra cihazın kapağı açılarak örnek ölçüm kabından alınır.

2.Sağ üst menüde bulunan X-ray off menüsüne tıklanır.

3.Yazılım kapatılır.

4.Bilgisayar kapatılır

5.Daha sonra cihaz güç düğmesinden kapatılır.