Döküman No
MRLAB.TL. 0011
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan UV-Vis spektrofotometre cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan  BECKMAN COULTER marka DU 800 model UV-Vis spektrofotometre cihazı ile hazırlanan çözelti numunelerinin absorbans değerlerinin belirlenmesi işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Cihaz analiz sorumlusu.

 

 1. UYGULAMA

 

 • UV-Vis spektrofotometre cihazı ‘’on’’ düğmesine basılarak açılır.

 • Cihazın bağlı olduğu bilgisayar açılır ve ‘’DU 800 UV-Vis Spectrophotometer’’ programına girilir.

 • Analizi yapılacak numune istenilen çözücü içerisinde çözünür ve cihazın küvet kısmına belirlenen seviyenin altına düşmeyecek şekilde ilave edilir.

 • Programdan istenilen dalga boyu ve tekrar sayısı seçilip cihaz analize hazırlanır.

 • Analiz sırasında kullanılacak küvetlerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.

 • İlk önce sadece çözücünün olduğu küvet cihazın ışın yolunun geçeceği hazneye konur ve kapak kapatılıp ‘’Blank’’ sekmesine basılarak okuma yapılır.

 • Ardından numune dolu küvet cihazın ışın yolunun geçeceği hazneye yerleştirilir ve kapağı kapatılır. ‘’Go’’ sekmesine basılarak okuma yapılır.

 • Analiz bittikten sonra küvet cihazdan çıkarılıp temizlenir.

 • Sırasıyla program ve cihaz kapatılır.