Doküman No
MRLAB.TL. 0011
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Cihaz analiz sorumlusu.

 

2.Uygulama

1.UV-Vis spektrofotometre cihazı ‘’on’’ düğmesine basılarak açılır.

2.Cihazın bağlı olduğu bilgisayar açılır ve ‘’DU 800 UV-Vis Spectrophotometer’’ programına girilir.

3.Analizi yapılacak numune istenilen çözücü içerisinde çözünür ve cihazın küvet kısmına belirlenen seviyenin altına düşmeyecek şekilde ilave edilir.

4.Programdan istenilen dalga boyu ve tekrar sayısı seçilip cihaz analize hazırlanır.

5.Analiz sırasında kullanılacak küvetlerin temiz olmasına dikkat edilmelidir.

6.İlk önce sadece çözücünün olduğu küvet cihazın ışın yolunun geçeceği hazneye konur ve kapak kapatılıp ‘’Blank’’ sekmesine basılarak okuma yapılır.

7.Ardından numune dolu küvet cihazın ışın yolunun geçeceği hazneye yerleştirilir ve kapağı kapatılır. ‘’Go’’ sekmesine basılarak okuma yapılır.

8.Analiz bittikten sonra küvet cihazdan çıkarılıp temizlenir.

9.Sırasıyla program ve cihaz kapatılır.