Döküman No
MRLAB.TL. 0044
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan derin dondurucu cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Vestel marka derin dondurucu ile yapılacak maddelerin muhafaza edilmesi işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Derin dondurucu düz bir zemine yerleştirilir ve ayakları sabitlenir.

 • Cihazın fişi prize takılır.

 • Derin dondurucunun malzeme saklama kısmına elektrikli cihazlar, cam şişe koymamaya dikkat edilmelidir.

 • Soğutucu gaz devresinin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

 • Zehirli maddeler diğer gıda maddeleri ile aynı derin dondurucuya konulmamalıdır.

 • Derin dondurucuya konulan maddelerin etiketli olmasına dikkat edilmelidir.

 • Kullandıktan sonra derin dondurucunun kapağı dikkatli şekilde kapatılmalıdır.