Doküman No
MRLAB.TL. 0044
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm laboratuvar personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Derin dondurucu düz bir zemine yerleştirilir ve ayakları sabitlenir.
  2. Cihazın fişi prize takılır.
  3. Derin dondurucunun malzeme saklama kısmına elektrikli cihazlar, cam şişe koymamaya dikkat edilmelidir.
  4. Soğutucu gaz devresinin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
  5. Zehirli maddeler diğer gıda maddeleri ile aynı derin dondurucuya konulmamalıdır.
  6. Derin dondurucuya konulan maddelerin etiketli olmasına dikkat edilmelidir.
  7. Kullandıktan sonra derin dondurucunun kapağı dikkatli şekilde kapatılmalıdır.