Döküman No
TIPF.TL. 0001
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Wealtec / HB-1 marka ısı bloğu kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman ısı bloğu kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

5.1.  Fişini prize takın ve arka kısımda bulunan açma kapama düğmesinden cihaz açılır.

5.2.  Ön kısımda bulunan temperature ve time ayarı tuşları yardımıyla istenilen sıcaklık ve süre ayarlanır.

5.3.  İşlem bitiminde küçük bir alarm ile bitişi haber verir.

 

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu