Doküman No
TIPF.TL. 0001
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1.Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Fişini prize takın ve arka kısımda bulunan açma kapama düğmesinden cihaz açılır.
  2. Ön kısımda bulunan temperature ve time ayarı tuşları yardımıyla istenilen sıcaklık ve süre ayarlanır.
  3. İşlem bitiminde küçük bir alarm ile bitişi haber verir.

 

2.1.İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu