Doküman No
TIPF.TL. 0042
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur 
  2. Cihazın fişinin prize takılı olup olmadığı kontrol edilir.
  3. Cihazın içerisinde %5 oranında CO2 ve % 95 oranında bağıl nem bulunmaktadır. Cihaz sıcaklığı hayvan hücre kültürüne uygun olarak 37 ºC’de tutulmaktadır.
  4. Cihazın kapağını açmadan önce eldiven giyiniz ve % 70’lik etanolle ellerinizi sıvayınız.
  5. Cihazın kapağını 2 dk’dan fazla açık bırakmayınız.
  6. Cihazın temizliğini ihmal etmeyiniz.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu