Döküman No
TIPF.TL. 0040
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman BioNeer / ExiSpin marka spin cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu doküman spin cihazı kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

5.1. Cihaz hem santrifüj hem de vorteks işlevine sahiptir.

5.2. Farklı örnek tüpleri için iki farklı rotor seçeneği mevcuttur.

5.3. Öncelikle fişini prize takın ve cihazın kapağını açın.

5.4. Tüpleri dengeli şekilde yerleştirin.

5.5. Select düğmesine basılarak istenilen hız ve süre aşağı/yukarı yön tuşları ile ayarlanır.

5.6. Run/Stop düğmesine basılarak çalıştırılır.

5.7. İşlem bitince cihazın fişini çekiniz.

 

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu