Doküman No
TIPF.TL. 0040
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz hem santrifüj hem de vorteks işlevine sahiptir.
  2. Farklı örnek tüpleri için iki farklı rotor seçeneği mevcuttur.
  3. Öncelikle fişini prize takın ve cihazın kapağını açın.
  4. Tüpleri dengeli şekilde yerleştirin.
  5. Select düğmesine basılarak istenilen hız ve süre aşağı/yukarı yön tuşları ile ayarlanır.
  6.  Run/Stop düğmesine basılarak çalıştırılır.
  7.  İşlem bitince cihazın fişini çekiniz.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu