Doküman No
TIPF.TL. 0026
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Kabin tavandan en az 30 cm ve yanlardan en az 15 cm uzak olmalı.
  2. Kabinin arka ve ön kısmında bulunan hava kanallarının üzerine hiçbir şey koymayınız.
  3. Cihaz günlük kullanıma başlamadan önce ve gün sonunda UV lambası 15 dakika açık tutularak sterilizasyon sağlanır.
  4. Cihazın ön çalışma kapağı yukarı doğru sağda belirtilen yere kadar kaldırılır (aksi takdirde cihaz alarm verir).
  5. Cihazı açma-kapama düğmesinden açınılır.
  6. Ardından %70’lik etil alkol ile kabin yüzeyi silinir.
  7. Silinme işleminden sonra kabin fanı en az 5 dakika çalıştırılır.
  8. Kabin içine yerleştirilen malzemeler ile kenarlar arasında 10 cm mesafe bırakmaya özen gösteriniz.
  9. Hava akımının uygun hale geldiğinden emin olduğunuzda işe başlanır.
  10. Kabin kullanılırken kabine ani ve sık giriş çıkışlar yapılmamalıdır.

 

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu