Döküman No
TIPF.TL. 0049
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı MAPADA marka spektrofotometre cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

 

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarı-2’ de  bulunan spektrofotometre cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır 

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

  1. Cihazın fişi takılır ve cihaz açılır.
  2. Cihazın kendini check etmesi için beklenir
  3. İstenilen dalga boyu, ışık kaynağı vb istenen özelikler seçilir.
  4. En öndeki bölmeye kör diğer 3 bölmeye numune koyulur kapak kapatılır.
  5. Köre göre sıfırlama yapılır.
  6. Sonra cihazın önünde bulunan kolu çekerek diğer numunelerin absorbansı okutulur ve kaydedilir.
  7. İşlem bittikten sonra  numuneler cihazdan çıkartılır, cihaz kapatılır ve fişi çekilir.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu