Doküman No
TIPF.TL. 0049
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın fişi takılır ve cihaz açılır.

  2. Cihazın kendini check etmesi için beklenir

  3. İstenilen dalga boyu, ışık kaynağı vb istenen özelikler seçilir.

  4. En öndeki bölmeye kör diğer 3 bölmeye numune koyulur kapak kapatılır.

  5. Köre göre sıfırlama yapılır.

  6. Sonra cihazın önünde bulunan kolu çekerek diğer numunelerin absorbansı okutulur ve kaydedilir.

  7. İşlem bittikten sonra  numuneler cihazdan çıkartılır, cihaz kapatılır ve fişi çekilir.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu