Döküman No
TIPF.TL. 0007
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Vestel marka mikrodalga kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman mikrodalga kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

5.1 Fişini prize takılır.

5.2 Numune cihaza yerleştirilir, kapağı kapatılır.

5.3 işlem için gerekli olan süre ve sıcaklığını ayarlanır.

5.4 Cihaz açılır ve numune çıkarılır.

5.5 İçerisinden alınan materyal sıcak olacağından eldiven ya da maşa kullanılması önerilir.

 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu