Doküman No
TIPF.TL. 0007
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Fişini prize takılır.
  2. Numune cihaza yerleştirilir, kapağı kapatılır.
  3. işlem için gerekli olan süre ve sıcaklığını ayarlanır.
  4. Cihaz açılır ve numune çıkarılır.
  5. İçerisinden alınan materyal sıcak olacağından eldiven ya da maşa kullanılması önerilir.

 

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu