Doküman No
TIPF.TL. 0009
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

PCR cihazının kullanımından ilgili yüksek lisans öğrenci ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.

  2. On/Off düğmesine basılı tutarak açınız ve ana sayfanın gelmesini bekleyiniz.

  3. Ekranda görünen “New Protocol” seçeneğine dokunarak protokol sayfasını açınız.

  4. Protokolünüzü ekran üzerinden tuşlarla komutları girerek oluşturunuz.

  5. Cihazın kapağını yukarı doğru kaldırarak açınız, örneklerinizi kuyulara yerleştiriniz, kapağı kapatınız ve “Run” butonuna dokunarak programı çalıştırınız.

  6. Program bittikten sonra (Infinite hold) kapağı açarak örneklerinizi alınız, tekrar kapağı kapatarak “Cancel” butonuna dokunarak programı sonlandırınız.

  7. Son olarak cihazı “On/Off “düğmesinden kapatınız fişini çekiniz.

  8. Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

  9. Ortam sıcaklığının 5°C ile 40°C arasında olması gerekmektedir.

  10. Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamiyle yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.

  11. Havalandırma deliklerinin tozlanmamasına dikkat edilmeli ve cihaz nemli yumuşak bir bezle silinmelidir.

  12. Cihazın örnek kuyularının kirlenmesi halinde su, %95 etanol ve ya 1:100 dilüe edilmiş çamaşır suyu kullanılarak temizlenmeli ve suyla durulayıp, kurutulmalıdır.

  13. Depolanması: Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, fişi prizden çıkarılır ve laboratuvarda saklanır.

  14. Korunması: Cihaz üzerindeki müdahaleler sadece yetkili servis tarafından gerçekleştirilmelidir.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları