Doküman No
TIPF.TL. 0047
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın içinde yeterli miktarda su olup olmadığı kontrol edilir, eğer yeterli miktarda su yoksa gerekli olan miktarda saf su eklenir.

  2. Cihaz istenilen sıcaklığa ayarlanır.

  3. İstenilen sıcaklığa gelene kadar kapağı kapalı tutulur.

  4. İstenilen sıcaklığa geldiğinde numuneler dökülmeyecek şekilde cihaza yerleştirilir.

  5. İşlem sonunda su haznesi boşaltılır.

  6. Cihaz Açma/Kapama butonundan kapatılır.

  7. Cihazın fişi çekilir.

  8. Cihazın içindeki su kirlendiğinde değiştirilmelidir.

  9. Cihaz susuz çalışılmamalıdır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu