Döküman No
TIPF.TL. 0047
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı WİSEBATH marka sıcak su banyosunun kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

 

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarı-2’ de  bulunan sıcak su banyosunun kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3. TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır 

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

  1. Cihazın içinde yeterli miktarda su olup olmadığı kontrol edilir, eğer yeterli miktarda su yoksa gerekli olan miktarda saf su eklenir.
  2. Cihaz istenilen sıcaklığa ayarlanır.
  3. İstenilen sıcaklığa gelene kadar kapağı kapalı tutulur.
  4. İstenilen sıcaklığa geldiğinde numuneler dökülmeyecek şekilde cihaza yerleştirilir.
  5. İşlem sonunda su haznesi boşaltılır.
  6. Cihaz Açma/Kapama butonundan kapatılır.
  7. Cihazın fişi çekilir.
  8. Cihazın içindeki su kirlendiğinde değiştirilmelidir.
  9. Cihaz susuz çalışılmamalıdır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu