Döküman No
TIPF.TL. 0046
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı NÜVE marka santrifüj kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir.

 

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuvarı-2’ de  bulunan santrifüj cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3. TANIMLAR

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim elemanları ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

  1. Cihazın fişi takılır ve kapağı açılır.
  2. Numuneler dengeli bir şekilde rotorun haznelerine yerleştirilir.
  3. Cihazın kapağı kapatılır.
  4. Elektronik kontrol paneli yardımıyla hız ve zaman ayarı yapılır.
  5. ‘’ On ‘’ düğmesine basılarak program başlatılır.
  6. Santrifüj işlemi sona  erdiğinde, rotorun dönmesi tamamen sıfırlanana kadar beklenir
  7. ‘’Kapak açılabilir’’ düğmesine basılarak kapak açılır,  ‘’ Off ‘’ düğmesine basılarak program sonlandırılır, numuneler rotordan çıkartılır.
  8. Santrifüj işlemi bittikten sonra cihaz kapatılır ve fişi çıkartılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu