Doküman No
TIPF.TL. 0043
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır.
  2. Sık sık kontrol edilir ve taşması engellenir.
  3. Yeterli su elde edildikten sonra cihaz ve su kapatılır.
  4. Cihaz tankı kireçlenmeye karşı temizliği yapılır.

 

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.