Döküman No
TIPF.TL. 0043
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman GFL / 2104 marka Bidistile Su Cihazı kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir

 

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında Bidistile Su Cihazı kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

5.1. Cihaz açma/kapama düğmesinden açılır.

5.2. Sık sık kontrol edilir ve taşması engellenir.

5.3. Yeterli su elde edildikten sonra cihaz ve su kapatılır.

5.4. Cihaz tankı kireçlenmeye karşı temizliği yapılır.

 

 

6.   İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.