Doküman No
TIPF.TL. 0033
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2.Uygulama

  1.  

 1.Cihazın kapağını açarak içinin temiz olduğunu kontrol ediniz ve kapağı kapatınız.

2.Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız.

3. Cihazı, ön kısmında bulunan POWER düğmesine basarak çalıştırınız.

4.Cihazın ön kısmında bulunan tuşları kullanarak sıcaklık ve çalkalama hızını ayarlayınız.

5.Cihaz istenen sıcaklığa ulaşınca, kapağını açarak örneğinizi dikkatlice yerleştiriniz ve cihazın kapağını kapatınız.

6. İnkübasyon süresi tamamlanınca, cihazı POWER düğmesini kullanarak kapatınız. Tekrar kullanılmayacaksa elektrik fişini prizden çıkarınız.

7. Örneğinizi dikkatlice cihazdan çıkarınız.

8. Herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz ve cihazın kapağını kapatınız.

 

2.1.   İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.