Döküman No
TIPF.TL. 0033
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Termal marka orbital sallayıcılı kuru inkübatör kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu doküman orbital sallayıcılı kuru inkübatör kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

  1.  Cihazın kapağını açarak içinin temiz olduğunu kontrol ediniz ve kapağı kapatınız.

Cihazın elektrik fişini uygun bir prize takınız.

  1.  Cihazı, ön kısmında bulunan POWER düğmesine basarak çalıştırınız.
  2. Cihazın ön kısmında bulunan tuşları kullanarak sıcaklık ve çalkalama hızını ayarlayınız.
  3. Cihaz istenen sıcaklığa ulaşınca, kapağını açarak örneğinizi dikkatlice yerleştiriniz ve cihazın kapağını kapatınız.
  4.  İnkübasyon süresi tamamlanınca, cihazı POWER düğmesini kullanarak kapatınız. Tekrar kullanılmayacaksa elektrik fişini prizden çıkarınız.
  5.  Örneğinizi dikkatlice cihazdan çıkarınız.
  6.  Herhangi bir kirlenme oluşmuşsa, nemli bir bezle veya kâğıt havlu ile temizleyiniz ve cihazın kapağını kapatınız.

 

6.   İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.