Döküman No
TIPF.TL. 0035
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman JSR marka su banyosu kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektir

 

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında su banyosu kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5.UYGULAMA

5.1. Cihazın içinde yeterli miktarda su olup olmadığı kontrol edilir, eğer yeterli miktarda su yoksa gerekli olan miktarda saf su eklenir.

5.2. Cihaz istenilen sıcaklığa ayarlanır.

5.3. İstenilen sıcaklığa gelene kadar kapağı kapalı tutulur.

5.4. İstenilen sıcaklığa geldiğinde numuneler dökülmeyecek şekilde cihaza yerleştirilir.

5.5. İşlem sonunda su haznesi boşaltılır.

5.6. Cihaz Açma/Kapama butonundan kapatılır.

5.7. Cihazın fişi çekilir.

    1. Cihazın içindeki su kirlendiğinde değiştirilmelidir.

Cihaz susuz çalışılmamalıdır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları