Döküman No
TIPF.TL. 0036
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Thermo Scientific / OWL Easycast B2 yatay jel elektroforez sistemi kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman yatay jel elektroforez sistemi kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

  

5. UYGULAMA

5.1. Elektroforez için kullanılacak tankın boyutuna uygun olan jel dökme kalıbına uygun hacimde agaroz jel hazırlanır, kalıba dökülür ve uygun tarak takılır.

5.2. Agaroz jel bulunan bu kalıp jel donduktan sonra uygun olan yürütme tankına yerleştirilir, tarak çıkartılır ve jeli yaklaşık 2mm geçecek şekilde 1X TAE tamponundan tanka doldurulur,  örnekler jele yüklenir.

5.3. Tankın kapağı – (siyah) ve + (kırmızı) akım yönüne uygun olarak takılır.

5.4. Kapakta bulunan – ve + uçlar güç kaynağına yine – ve + kuyularına dikkat edilerek bağlanır.

5.5.Güç kaynağı “On/Off” tuşu ile açılır.

5.6. “Set/Enter” ve yön tuşları kullanılarak Volt, mA, Watt ve Time seçenekleri ayarlanarak “Run/Stop” tuşuna basılarak elektroforez başlatılır.

5.7. Elektroforez sonlandırılmak istendiğinde “Run/Stop” tuşuna basılır, güç kaynağı “On/Off” tuşundan kapatılır, tank kapağının kabloları çıkarılır, tankın kapağı çıkarılır ve agaroz jel tanktan alınır.

 

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.