Döküman No
TIPF.TL. 0051
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimat Anatomi Ana Bilim Dalında bulunan tahnit cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler. Tahnit cihazının kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu doküman tahnit cihazının kullanımı için temel esasları kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Tahnit cihazının kullanımından Anatomi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Tahnit cihazının fişini 220-240V şebeke gerilim prizine takınız.

5.2. Tahnit sıvı deposuna yeteri kadar tahnit sıvısı doldurunuz.

5.3. Tahnit cihazı tapasını (1 no) yerine sıkı bir şekilde takınız.

5.4. Emniyet pimini (2 no) Emniyet sivicine (3 no) basacak şekilde saat yönünde döndürünüz.

5.5. Tazyik ayar valfini (10 no)  sol tarafa çevirerek boşa çıkarınız.

5.6. Kompresör start anahtarını (5 no) açınız. Böylece Basınç Boyleri dolmaya başlayacaktır .

5.7. Basınç Boyleri manometresi (7 no) Maximum 10 barı göstermelidir ve kompressor start-stop döğmesi sönmelidir.

5.8. Tazyik ayar valfini (10 no) 0 ile 1 bar arasında ayarlayınız.  Maximum 1 bar

Tahnit sıvısı çıkış ucunu (11 no) kadavraya takınız

Tahnit sıvısının akışını başlatmak için start-stop düğmesini (6 no) çeviriniz.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu