Doküman No
TIPF.TL. 0051
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Tahnit cihazının kullanımından Anatomi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Tahnit cihazının fişini 220-240V şebeke gerilim prizine takınız.
  2. Tahnit sıvı deposuna yeteri kadar tahnit sıvısı doldurunuz.
  3. Tahnit cihazı tapasını (1 no) yerine sıkı bir şekilde takınız.
  4. Emniyet pimini (2 no) Emniyet sivicine (3 no) basacak şekilde saat yönünde döndürünüz.
  5. Tazyik ayar valfini (10 no)  sol tarafa çevirerek boşa çıkarınız.
  6. Kompresör start anahtarını (5 no) açınız. Böylece Basınç Boyleri dolmaya başlayacaktır .
  7. Basınç Boyleri manometresi (7 no) Maximum 10 barı göstermelidir ve kompressor start-stop döğmesi sönmelidir.
  8. Tazyik ayar valfini (10 no) 0 ile 1 bar arasında ayarlayınız.  Maximum 1 bar
  9. Tahnit sıvısı çıkış ucunu (11 no) kadavraya takınız
  10. Tahnit sıvısının akışını başlatmak için start-stop düğmesini (6 no) çeviriniz.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu