Döküman No
TIPF.TL. 0018
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Arçelik marka derin dondurucu (-20) kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu doküman derin dondurucu kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

5.UYGULAMA

  1. Derin dondurucu tüm çalışmalarda -20°C’de bulundurulması gereken örneklerin ve sarf malzemelerinin saklanmasında kullanılır.
  2. Şebeke geriliminin 230 V olduğu kontrol edilmelidir. Topraklama tesisatı olduğundan emin olunmalıdır.
  3.  Cihaz elektrik bağlantı prizine takılır.
  4.  Cihazın periyodik bakımı yoktur ve kalibrasyonu gerekmez.
  5.  Cihaz laboratuvar ve oda koşullarında kullanıma uygun olup, 10°C’nin altındaki ortam sıcaklıklarında bulundurulmamalıdır.
  6. Cihaz kullanımı rahat olacak bir yere konulmalı, iki soğutucu yan yana konulacaksa en az 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
  7. Cihaz ısı kaynaklarından en az 30 cm, nemden ve güneş ışığı ile doğrudan temastan uzak tutulmalıdır.
  8. Cihazın verimli çalışabilmesi için çevresinde uygun bir hava sirkülasyonu olmalıdır. Eğer buzdolabı duvara girintili bir yere yerleştirilecekse tavanla arasında en az 5 cm, duvarla arasında en az 5 cm boşluk olmasına özen gösterilmelidir
  9.  Sarsıntıların önlenmesi için cihaz düz bir zemine konulmalıdır.
  10. Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamıyla yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.

Cihazın Bakımı:

  1. Cihazı temizlerken veya buz çözerken fişi çekilmelidir.
  2. Cihazın temizlenme ve eritme işlemleri için, akım ihtiva eden bölgelere temas ederek kısa devre veya elektrik çarpmasına sebep olacağından kesinlikle buhar veya buharlı temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.
  3. Cihazın içini temizlenirken ılık su ile silinmeli ve daha sonra iyice kurulanmalıdır.
  4. Lamba muhafazası ve diğer elektrikli kısımlara su girmemesi sağlanmalıdır.
  5. Kapı sızdırmazlık contalarının temizliği ve üzerlerinde partiküller olmadığı düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir.
  6. Cihazın içinde elektrikli aletler kullanılmamalıdır.
  7. Soğutma gazı dolaşımının gerçekleştiği soğutma devresine kesici ve delici aletler kullanarak zarar verilmemelidir.
  8. Buzdolabınızdaki havalandırma deliklerinin üzeri örtülmemeli veya herhangi bir cisimle kapatılmamalıdır.
  9. Herhangi bir hata durumunda veya bakım ve onarım sırasında, sigortayı kapatmak veya fişi çekmek suretiyle, cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir.
  10. Fişi çıkartırken kablodan tutarak çekilmemelidir.
  11. Sprey kutuları gibi yanıcı gazlar içeren patlayıcı maddeler cihazda saklanmamalıdır.
  12. Buz çözmeyi hızlandırmak için üreticinin önerdiklerinin dışında mekanik gereçler ya da başka araçlar kullanılmamalıdır.

 

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları