Döküman No
TIPF.TL. 0006
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman HLC / BM15 ısı bloğunun kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman ısı bloğunun kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu dokümanda kullanılmamıştır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın fişini takınız.

5.2. Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı açınız

5.3. Cihazın ön paneldeki on/off tuşuna basarak sıcaklık özelliğini aktif hale getiriniz.

5.4. Hız ayar butonunu kullanarak hızını ayarlayınız.

5.5. Çalışmanız bittikten sonra yine butonları kullanarak ‘0’ konumuna getiriniz.

5.6. Cihaz üzerindeki ‘on/off’ tuşuna basarak sıcaklık ayarını kapatınız.

5.7.Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı kapatınız

5.8. Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamıyla yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.   

5.9. Isıtılan ve karıştırılan sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.

5.10. Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.