Doküman No
TIPF.TL. 0006
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın fişini takınız.
  2. Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı açınız
  3. Cihazın ön paneldeki on/off tuşuna basarak sıcaklık özelliğini aktif hale getiriniz.
  4. Hız ayar butonunu kullanarak hızını ayarlayınız.
  5. Çalışmanız bittikten sonra yine butonları kullanarak ‘0’ konumuna getiriniz.
  6. Cihaz üzerindeki ‘on/off’ tuşuna basarak sıcaklık ayarını kapatınız.
  7. Cihazın sağ yanındaki güç düğmesine basarak cihazı kapatınız
  8.  Cihazın yerleştirdiği yüzeyde cihazın tamamıyla yüzeye temas ettiği kontrol edilmelidir.   
  9.  Isıtılan ve karıştırılan sıvıların taşmaması sağlanmalıdır.
  10. Isıtılan maddenin buhar yapısının insan sağlığına zararlı ve parlayabilir özelliğinin olmaması gerekmektedir.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları.