Döküman No
TIPF.TL. 0055
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimat Fakültemizin Simülasyon merkezimizde bulunan simülatörlerin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik simülasyon eğitim merkezini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın kullanıcıya göre sağ altında bulunan açma kapama tuşuna basarak açılması beklenir.

5.2. Cihaz açıldıktan sonra şifre bölümüne şifre girilir.

5.3. Masaüstünde bulunan body interact uygulama ikonuna tıklanarak uygulama açılır.

5.4. Uygulamaya yeni güncelleme gelmiş mi diye kontrol edilir.

5.5. Eğer body interact akıllı tahta ile birlikte kullanılacaksa akıllı tahta ile bağlanır.

5.6. Eğitim sonunda uygulama içerisinde bulunan sol üst köşedeki uygulamadan çık seçeneğiyle uygulamadan çıkılır ve normal bilgisayar kapatılıyor gibi cihaz kapatılır.

5.7. 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu