Döküman No
TIPF.TL. 0041
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Beckman Coulter / Microfuge 16 marka santrifüj cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır..

 

2. KAPSAM

Bu doküman mikro santrifüj cihazının kullanımı, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)

RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

4.   SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

5.  UYGULAMA

5.1. Cihazın fişini prize takınız

5.2.Cihazı arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı açınız

5.3. Cihaz üzerinde hız ve zaman bilgilerini ayarlayınız

5.4. Kapağı “DOOR” tuşuna basarak açınız ve malzemelerinizi cihaza dengeli bir şekilde yerleştirerek kapağı kapatınız

5.5.“START” tuşuna basarak santrifüjü başlatınız

5.6. İşlem bittikten sonra “DOOR” tuşuna tekrar basarak kapağı açınız ve malzemelerinizi alınız. Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı kapatınız

 

6.   İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları