Doküman No
TIPF.TL. 0041
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.   Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

 

2.  Uygulama

  1. Cihazın fişini prize takınız
  2. Cihazı arkasında bulunan Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı açınız
  3. Cihaz üzerinde hız ve zaman bilgilerini ayarlayınız
  4. Kapağı “DOOR” tuşuna basarak açınız ve malzemelerinizi cihaza dengeli bir şekilde yerleştirerek kapağı kapatınız
  5. “START” tuşuna basarak santrifüjü başlatınız
  6.  İşlem bittikten sonra “DOOR” tuşuna tekrar basarak kapağı açınız ve malzemelerinizi alınız. Açma/Kapama tuşuna basarak cihazı kapatınız

 

2.1.  Tanımlar

  1. RPM: Revolutions Per Minute (Dakikadaki devir)
  2. RCF: Relative Centrifugal Force (Nispi Santrifüj Kuvveti)

 

2.2.   İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş, cihaza ait kullanım kılavuzları