Doküman No
TIPF.TL. 0008
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Mikroskopların kullanımından Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Mikroskop koruma kılıfı çıkarılır.
  2. Mikroskop fişi ilgili bölmeden çıkarılarak prize takılır.
  3. Tülbent bezi ile oküler ve mercekler temizlenir.
  4. En küçük büyütmeli objektif hazır konuma getirilir.
  5. İncelenecek olan materyal lam-lamel arasına konularak mikroskop tablasına yerleştirilir.
  6. Mikroskobun sağ tarafındaki lamba düğmesinden ışık seviyesi ayarlanır.
  7. İncelenecek olan materyale göre gerekli büyütme objektifleri rovelver yardımı ile değiştirilir.
  8.  100X büyütmeli objektif kullanılması gerektiği durumlarda objektif ayarlanmadan önce lamel üzerine immersion yağı damlatılarak incelemeye geçilir. İnceleme işlemi bittikten sonra lamba düğmesinden ışık kapatılır ve en küçük büyütmeli objektif ayarlanarak materyal tabladan alınır. Xylol ile 100X objektif silinerek immersion yağının temizlenmesi sağlanır. Mikroskop fişi prizden çıkarılarak mikroskobun ilgili bölmesine yerleştirilir.
  9. Mikroskop koruma kılıfı ile mikroskop kapatılır.

 

2.1. İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu