Döküman No
TIPF.TL. 0030
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

Bu doküman Star Lab. Marka plate santrifüj kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

Bu doküman plate santrifüj kullanım, bakımı, temizliği ve kalite prosedürlerine uygun kullanımı için temel esasları kapsar.

 

3.  TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

5. UYGULAMA

5.1.  Fişini prize takın ve kapağı açın.

5.2.  Plakaları yerleştirin, kapağını kapatın ve çalıştırın.

5.3.  İşlem bitince plateyi içerisinden çıkartın ve fişi prizden çıkartın.

 

  1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu