Doküman No
TIPF.TL. 0030
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
13.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Sorumlular

Cihazın kullanımından ilgili yüksek lisans ve öğretim üyeleri sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Fişini prize takın ve kapağı açın.
  2. Plakaları yerleştirin, kapağını kapatın ve çalıştırın.
  3. İşlem bitince plateyi içerisinden çıkartın ve fişi prizden çıkartın.

 

2.1.İlgili Dokümanlar

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu