Döküman No
TIPF.TL. 0058
Yayın Tarihi
14.11.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. AMAÇ

Bu talimat Fakültemizin Simülasyon merkezimizde bulunan maketlerin kullanımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik simülasyon eğitim merkezini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından biyomedikal teknikeri ………………………….öğrencileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Maket çantasından çıkartılarak eğitim yapılacak eğitim masasının üzerine düz bir şekilde yerleştirilir

5.2. Makete yeni yapay kan hazırlanacaksa 500ml yapay kan solüsyonuna 500 ml su konacak şekilde hazırlanır

5.3. Maketin yapay kan haznesine yaklaşık 1 lt yapay kan konulur.

5.4. Yapay kan konan taraftan puar ile pompalama işlemi yapılarak yapay damarın yapay kan ile dolması sağlanır. 

5.5. Maket eğitime hazırdır.

5.6. Eğitim sonrasında maket içerisinde bulunan yapay kan daha sonra kullanılmak üzere boşaltılarak depolanır.

5.7. Maket içerisinde tortu veya kalıntı kalmaması için su ile doldurma boşaltma işlemi gerçekleştirilirek temizlenir.

5.7. 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu